På beställning gör vi solida produkter gjorda med virke från egen skog.

Traktorvagn
Björkeryds pallen