Kol från kolmila

Vi bygger upp kolmila på bruket och du kan köpa specialkol från Björkeryds Bruk.