Byggnad för spånhyveln

Byggnad för spånhyveln.

Uppfördes år 2002. I denna byggnad finns en spånhyvel helt byggd i trä från ca 1890. Den är hämtad från Rottne i Småland.
På taket ligger ca 4000 st spån, tillverkade i Al.