Traktormuseet
Traktormuseets byggnad 2011

Traktor museet uppförs 2011

Byggnaden kan användas till olika ändamål.
T ex samlingslokal, utställning av maskiner eller utställare för Bruksmiljö dagen.